Reklamationen

UND RÜCKSENDUNGEN

Firma MMA Designers wykonuje produkty według wytycznych klienta na indywidualne zamówienie. Wykonanie spersonalizowanego produktu, wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

„Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”

Towar wykonany na indywidualne zamówienie, zawiera elementy czyniące go niemożliwym do dalszej odsprzedaży innemu klientowi. Zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru spersonalizowanego według wymagań klienta.

W sytuacji nieodebrania przesyłki pobraniowej, zawierającej produkt wykonany na zamówienie, klient jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów zamówienia.

Reklamacje

Reklamacje uznajemy w poniższych sytuacjach:

– Ramka zawiera błędne informacje względem podanych w zamówieniu, np. inny nickname lub skin championa.

– Ramka uległa uszkodzeniu podczas transportu

– Zamówienie zostało dostarczone po ustalonym czasie dostawy, bez wcześniejszego poinformowania ze strony firmy o takim opóźnieniu.

Reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: mmadesigners.reklamacje@gmail.com. W przypadku uznania reklamacji, wysyłamy poprawny produkt ponownie lub zwracamy klientowi pełną kwotę za zamówienie.

Warenkorb